En uteslutning ur Bemanningsföretagen gör att företaget förlorar sin auktorisation. Och bemanningsföretag som saknar auktorisation ska inte anlitas av företag på Handels avtalsområden, enligt Handels, Svensk Handels och KFO:s avtal för butik och lager.

Handels har informerat berörda kundföretag om SBP:s situation.
– Vi utgår från att de respekterar kollektivavtalet. Det är helt klart allvarligt när ett företag utesluts från sin arbetsgivarorganisation, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels.

För de anställda på SBP betyder ett kundtapp förlorade arbetstillfällen. Dessutom kan de stå utan kollektivavtal. Avtalet sägs nämligen upp när medlemskapet i Bemanningsföretagen dras in.
– Men så länge avtalet löper omfattas företagets anställda av det, trots förlorat medlemskap hos Bemanningsföretagen, säger Hans Uhrus, näringspolitisk chef på Bemanningsföretagen som är en del av Almega.

Frågan är vad som händer när avtalstiden löpt ut. För att lösa situationen för de anställda kan ett hängavtal tecknas. Men enligt LO:s rekommendationer ska det undvikas. Det för att inte luckra upp bemanningsavtalet och förlora kontrollen över att seriösa bemanningsföretag är de som anlitas.

Situationen är inte helt enkel för Handels. De anställda på SBP är ju också medlemmar i facket. 
– Det är ett dilemma. Vi kan inte lämna medlemmarna i sticket. Men reglerna kom ju till för att förhindra oseriösa företag inom bemanningsbranschen, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels.

SBP Bemanning anser dock att uteslutningen är ett missförstånd.
– Vi har inga oenigheter i vårt företag. Vi har överklagat beslutet och räknar med att bli medlemmar inom kort, säger företagets vd Peter Westerberg.

Bemanningsföretagen, bemanningsföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation, vill inte kommentera enskilda medlemmar. Men främsta orsakerna till att ett medlemskap dras in är att företaget inte har ordnad ekonomi eller saknar ansvarsförsäkringar.

Arbetsgivarorganisationen granskar regelbundet sina medlemmar, och senast var det fem bemanningsföretag som uteslöts. På Handels avtalsområde är det SBP Bemanning. Det är inte första gången bemanningsföretaget är ute i blåsväder. Handels har vid flera tillfällen hotat att stämma det i Arbetsdomstolen för brott mot arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalet samt för låga löner

Men enligt vd Peter Westerberg har det alltså skett ett misstag och SBP Bemanning har överklagat. Om företaget inte får rätt kommer de att söka om nytt medlemskap om sex månader, vilket är karenstiden för ett företag som inte längre får vara medlem.

Här är listan

Fem företag utesluts

Förutom SBP förlorar fyra andra bemanningsföretag sitt medlemskap i bransch-och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Även dessa ska så länge de inte är medlemmar i Bemanningsföretagen inte anlitas av handelsföretag.

Företagen är:

Dirigo Entreprenad och bemanning AB

Alpdag AB

Pmw Konsult AB,

Smart bemanning

Fakta

Parterna inom Handels överens –
kollektivavtal och auktorisation krävs

Svensk Handel, KFO (arbetsgivarorganisation för exempelvis Coop) och Handels har regler för hur företag får anlita bemanningsföretag. I de står att "parterna anser att inhyrd personal ska omfattas av kollektivavtal och rekommenderar att endast bemanningsföretag som är auktoriserade via överenskommelsen mellan bemanningsföretagen och LO anlitas. 

Förutom SBP uteslöts ytterligare fyra bemanningsföretag (se faktaruta ovan). Ett företag förlorade sin auktorisation. 7 företag fick avslag på sin ansökan. 22 företag beviljades auktorisation. Totalt finns över 400 auktoriserade bemanningsföretag i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.