Programmet som har fått namnet Ung i Axfood kommer att starta i januari 2015 och vänder sig till ungdomar som läser gymnasieprogram med handelsinriktning. Willys och Hemköp, de butiker som deltar i kampanjen, ingår i Axfood.
– Det är verkligen positivt. Vi har pushat handeln att ta sådana här initiativ, säger Anders Rehn, vd Handelns Yrkesnämnd.
Syftet enligt Anders Strålman, vd för Axfood är dels att väcka ungdomars intresse för handeln, dels att ge dem en chans att komma in på arbetsmarknaden efter gymnasiet.
– Vi vill göra en insats för ungdomar som behöver ta ett första steg in på arbetsmarknaden. Det är också viktigt för oss att väcka ett intresse för handeln bland ungdomar och få dem att upptäcka vilka möjligheter branschen kan erbjuda, säger han i ett pressmeddelande.

Praktiken sträcker sig över tolv månader och därefter finns möjlighet till fast anställning. Praktikanten arbetar som butiksmedarbetare till 75 procent och utbildas under resterande 25 procent av anställningen. Under praktiken utgår lön.
Anders Rehn är nöjd.
– Även om ungdomarna inte skulle få en anställning efter yrkespraktiken så har de med sig ett yrkesbevis, ett dokument på vad de lärt sig. Dessutom har de ett helt år av erfarenhet, vilket bidrar till ytterligare ett års branschvana inför nästa jobb. Jämfört med sms-anställningarna eller deltid har de dessutom en högre lön redan under praktiktiden, säger han.

Det har hittills gått trögt att rekrytera gymnasiestuderande till handelns yrkespraktik.
Kanske är det här en vändning, resonerar Andres Rehn.
– Vi har varit delaktiga i Axfoods planering och kommer att vara delaktiga genom att hjälpa till med informationsspridning till elever i skolorna.
Yrkespraktiken är reglerad i kollektivavtal genom Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.