Aditro Logistics lager i Borås har i dag Handels avtal, men arbetsgivaren tillhör numera Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Transportfacket anser att deras avtal ska gälla på arbetsplatsen (se tidigare artikel).
Gränstvisten handläggs av LO, som önskar att de två fackförbunden enas om långsiktiga regler för gränsen mellan deras avtalsområden när det gäller lager och terminaler.

Handels avtalssekreterare Per Bardh säger till Handelsnytt att han kontaktat Transport för att inleda sådana samtal.
– Vårt förslag var att börja samtala om Aditro för att ha ett konkret fall att utgå ifrån.  Men det ville inte Transport, säger Per Bardh.

Tommy Wreeth, ansvarig för gränslinjefrågor inom Transport, säger till Handelsnytt att Transport visst vill samtala med Handels.
– Vi behöver sätta oss ner tillsammans. Men det är fel att börja med ett ärende som vi bråkar om. Vi vill ha ”rent bord” för att kunna föra en vettig dialog. Därför vill vi vänta tills LO avgjort Aditrofallet, säger Tommy Wreeth.

Ärendet ligger därmed kvar hos LO. Handläggaren Hans Forsberg lämnar inga kommentarer, men både Handels och Transport har fått signaler om att LO:s styrelse väntas avgöra fallet i december.