– Vi har stor förståelse för att medarbetarna, som gör ett mycket bra jobb, tycker att läget är både tufft och jobbigt. Men förändringen är nödvändig för att skapa en mer flexibel och kostnadseffektiv organisation, säger Kristofer Myrevik, informationschef på Coop.  

I höstas meddelande Coop att de vill göra butikens heltider och tjänster nära heltidsmåttet till deltidstjänster på 25 timmar i veckan. Runt 38 anställda skulle drabbas. Facket sa nej men har efter förhandlingar lokalt gått med på att några tjänster görs om till deltid. Men Handels vill att det sker i enlighet med las. Alltså att de anställda sägs upp från sina gamla tjänster.
– Lagen ska följas. Vid en uppsägning gäller uppsägningstid. De anställda får åtminstone sex månader på sig att anpassa sitt liv efter helt nya förhållanden. Man kanske måste sälja hus. Det är stor skillnad att ha en heltidslön och en deltidslön, säger Malin Bergvall, ombudsman i Örebro.

Coop delar inte Handels uppfattning.
– Omplaceringarna med förändrad tjänstgöringsgrad är inte att betrakta som uppsägningar, säger Kristofer Myrevik.

Vid omplacering gäller inte uppsägningstid. Förändringen av tjänsten kan göras med kort varsel. På Coop Forum Marieberg har livsmedelskedjan sagt att den nya organisationen ska börja gälla redan den 1 februari. Det trots att de centrala förhandlingarna avslutats i oenighet.

Det är fortfarande oklart om Coop planerar att genomföra sitt ursprungsförslag eller det förslag som Handels gått med på. I förhandlingarna lyckades facket rädda 5 av 14 heltidstjänster och de som tvingades ner i tid fick sina tjänster omgjorda inom ett tidsspann där 25 timmar i veckan var lägst antal timmar.

Handels centralt diskuterar nu hur man ska gå vidare. En sista utväg kan vara att stämma i Arbetsdomstolen.
– Men än så länge har Coop bara signalerat vad man vill göra. Vi agerar när de genomför förändringen, och då beroende på hur förändringen ser ut, säger Per Bardh, Handels avtalssekreterare.

Det är inte bara i Örebro som Coop vill göra heltider till deltid. Förhandlingar har skett med Handels på flera håll i landet och har pågått sedan i våras. På vissa håll, som i Borlänge, Kalmar och Halmstad, backade Coop och parterna kunde hitta en lösning. På andra håll som i Uppsala, Örebro och Jönköping har fack och livsmedelskedja inte kunnat enas.
– Coop har satt igång en process som gör de anställda väldigt oroliga för framtiden, säger Per Bardh.