Arbetsgivaren hade fram till 30 september på sig att ta fram en handlingsplan. Men det var först den 9 december planen till slut fanns på plats.

– Jag är nöjd, det är en ganska kraftig handlingsplan. Nu återstår det stora arbetet att omsätta den i praktiken, säger Daniel P Ericsson, ombudsman på Handels.

De anställda kände sig utsatta för kränkande särbehandling medan arbetsgivaren hävdade att den dåliga stämningen berodde på att han var tvungen att dra ner på personal.

Arbetsmiljöverket konstaterade vid en inspektion att ”det råder allvarliga brister i kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare” och att personalen ”upplevde sin psykosociala arbetsmiljö som mycket ansträngande”.

Enligt den nya handlingsplanen ska personalen och ägaren ha träffar en gång i månaden. Träffarna ska följas upp av Handels regionala skyddsombud. En kartläggning av hur personalen mår ska göras. Både anställda och arbetsgivaren ska få utbildning i fysisk och psykosocial arbetsmiljö, skyldigheter och rättigheter på jobbet och samverkan.

Flera av de som tidigare jobbade i butiken har valt att sluta på grund av konflikten.

– Men den här strategin är bra att ha även för framtida anställda så att liknande händelser inte inträffar igen. Alla småföretag borde ha en sådan här plan tycker jag, säger, en konsult, som hjälpt arbetsgivaren i ärendet.