I slutet av året publiceras nyordslistan över ord som etablerat sig i svenskan. Denna gång präglas listan av att det varit valår och politiska debatter. Förutom ord som attefallshus och genusbudgetering finns sms-anställning med.

Ordet började användas redan 2012, men blev allt mer etablerat efter att Handels i våras spred ett klipp i sociala medier, där sms-anställda Elin berättade om att hon ständigt fick vaka över telefonen. När hon fick ett sms om ett ledigt pass från sin arbetsgivare hade hon 15 sekunder på sig att svara.

– Det är inget ord man ser dagligen, men ändå tillräckligt mycket. Ordet ligger i tiden och är en ny företeelse. Det finns ingen anledning att tro att denna så kallade anställningsform skulle försvinna, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Listan sammanställs av Språkrådet och Språktidningen. Orden letas upp av dem själva i bland annat tidningar och sociala medier, av tre utvalda så kallade nyordsjägare och genom tips från allmänheten. Orden ska säga något om samtiden och om språkliga trender. Även ord som visar på språklig kreativitet tas med.

Fakta

Några av nyorden

Sms-anställning = timanställning eller kort vikariat som erbjuds genom sms från arbetsgivaren

En = alternativform till det generiska pronomenet man

Kringis = anställningsförmån där anställda får hjälp med det ”runt omkring”, som tar tid från jobbet och fritiden, exempelvis städhjälp

Kärrtorpa = göra motstånd mot spridning av nazistisk propaganda och nazistiskt våld

Källa: Nyordslistan

Listan över alla nyord här!