År 2016 öppnar City Gross i Hässleholm, där Bergendahlskoncernen har sitt huvudkontor. Butiken kommer också att rymma ett center för utbildning av personal i färskvaruhantering, butiksdrift och ledarskap. Bland annat handlar det om hantering av kött, fisk, frukt och grönt.
– Våra butiker har en stark profil inom färskvaror och det är viktigt att vår personal har rätt utbildning. Vi ser fördelar med att samla våra utbildningar i anslutning till huvudkontoret, säger Bergendahls HR-chef Robert Olsson.
Enligt honom kommer flera hundra butiksanställda att få utbildning varje år inom ramen för den satsning som leds från det nya centret.

Evy Eriksson jobbar på City Gross i Kungens Kurva utanför Stockholm och är ordförande i den centrala fackliga gruppen inom City Gross. Hon är positiv till företagets satsning på utbildning.
– All utbildning vi kan få är jättebra. Det är mycket fokus på färskvaror. Jag tycker att fler anställda borde få utbildning.
Färskvaruutbildningar inom Bergendahls har hittills delvis skötts via Gourmetakademin i Eskilstuna. I november fick ett tiotal butiksanställda gesällbrev för ”köttyrket i detaljhandeln” vid en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus.

Bergendahls utbildningssatsning rymmer också en allmän säljutbildning och ett program för att få fram kvinnliga butikschefer. Evy Eriksson ser ytterligare behov bland företagets butiksanställda.
– Det behövs grundläggande utbildning i ekonomi och räkning, anser hon.

Den nya, 7 000 kvadratmeter stora City Gross-butiken i Hässleholm etableras nära en befintlig Ica Kvantum. Byggstarten för City Gross har försenats ett år på grund av att Ica överklagat kommunens detaljplan. Mark- och miljödomstolen har nu gett bygget klartecken.