I höstas certifierades handelsutbildningen vid Arlanda gymnasium och Vallentuna gymnasium. Samma kvalitetsstämpel har tidigare förärats gymnasieskolor i Luleå, Skövde och Helsingborg. Ytterligare några skolor kan tillkomma innan höstterminen börjar.

Certifieringen är ett kvitto på att skolan har en studieväg som ger eleverna på handelsprogrammet de kompetenser som branschen efterfrågar. Bland annat ställs höga krav på delaktighet från företag där eleverna har arbetsplatsförlagd utbildning.
– Bra relationer med arbetsplatser är viktigt. Åtminstone i Skövde vet jag att söktrycket till handelsprogrammet har ökat sedan skolan blev certifierad, säger Lennart Grönberg, utbildningspolitisk ombudsman på Handels.