Jag är medlem i Handels har hört att det ska ingå någon försäkring i medlemskapet. Stämmer detta?
Lucas

Svar: I ditt fackliga medlemskap ingår en hemförsäkring samt en olycksfallsförsäkring som gäller på din fritid. Om du bor i bostadsrätt eller villa så behöver du kontakta Folksam för att teckna en tilläggsförsäkring.

Om du även är med i vår a-kassa ingår en inkomstförsäkring som innebär en utfyllnad som motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt för den som har en lön överstigande 18 700 kronor.
Jaana Olsson, Handels direkt