Inte bara i de internationella jättar som toppar listan över de företag svenska unga studenter och akademiker helst vill jobba hos (Ikea, Clas Ohlson, H&M t ex). Utan även i mindre kedjor.
Det är bra att vara ambitiös, hungrig och engagerad. Man ska bara inte vara godtrogen och blåögd. För sin egen skull bör man tänka igenom vad det egentligen är man säger ja till om man blir chef.

I kedjor med småbutiker, som det finns många av i Sverige, har chefen oftast samma arbetsuppgifter som de anställda. Att öppna och stänga, jobba kvällar och helger, göra samma jobb i butiken – och dessutom det extra ansvaret.
Låt det inte bli som för de chefer vi pratat med i detta nummer (s 8). Utan att tänka sig för sa de ja till lite höjd lön och mer semester mot att släppa ob och övertid, men utan att räkna på vad det innebär i praktiken. Det har visat sig att förlusten av ob och övertid innebär att de jobbar mer än övriga anställda, men tjänar mindre.

Tyvärr är detta inte så ovanligt för chefer i kedjor med små butiker. Facket är kanske inte det man tänker på att konsultera i första hand när man känner sig utvald att avancera, bli chef. Men det är en bra idé att ta kontakt och få hjälp att räkna och väga för- och nackdelar innan man tackar ja. 

Ett gissel för alla anställda i små butiker är oron och risken för rån. På senare tid har det skett flera allvarliga rån, där anställda såväl knivskurits som skjutits. Detta är handelns allvarligaste arbetsmiljöproblem som bara måste åtgärdas. Inte sällan blir det ett livslångt psykiskt lidande för den som fått en pistol riktad mot sig.

Fackets eviga mantra är slutna kassasystem, frågan är om det räcker? Läs vad handlare och butiksanställda själva tycker här. Flera kedjor har rutinen att butiker får slutet kassasystem sedan de varit utsatta för rån. Men det är väl ändå cyniskt. Om det inte går att lagstifta om slutet kassasystem bör det snarast införas kriterier för när det ska finnas, utifrån läge, antal anställda och öppettider.

Och ja, alla rånare verkar inte göra sin research, utan går in ändå, trots att de inte kan få några pengar. Men de är ändå undantag, inget argument för att låta bli att installera system som håller de flesta rånare borta.