– Det är vanligt att lönebidragsanställda hamnar hos oseriösa arbetsgivare, säger Fredrik Ståhlberg, Handels.

I stämningen till tingsrätten kräver Handels att företaget ska ge kvinnan drygt 7 000 kronor i semesterersättning och betala skadestånd för brott mot semesterlagen på 10 000 kronor. Hotellbranschen hör egentligen inte till Handels område men kvinnan är medlem i Handels så förbundet kan föra hennes talan ändå.

Handels stämmer också arbetsgivaren i Arbetsdomstolen för förhandlingsvägran, eftersom de inte kom till ett utsatt möte.

– Det är inte ovanligt att detta händer vid lönebidragsjobb. Arbetsförmedlingen förmedlar ut personal till oseriösa arbetsgivare som bara är intresserade av bidraget. Även om facket skriver i yttranden om att de saknar kollektivavtal skickar de ändå dit folk, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning.

När en arbetsgivare vill anställa en person på lönebidrag frågar Arbetsförmedlingen vad facket anser. Fredrik Ståhlberg tycker att fackens yttranden borde vara bindande, istället för en rekommendation.

Handelsnytt har pratat med en representant för företaget som inte vill bli citerad i tidningen. Han anser att Arbetsförmedlingen är skyldig företaget pengar och att semesterersättningen ska ingå i lönebidraget. Om myndigheten ger honom pengar ska han betala kvinnans semesterersättning.

Enligt Fredrik Ståhlberg är det arbetsgivaren som är ansvarig oavsett.

– Hur företaget löser sina mellanhavanden med Arbetsförmedlingen har inget med saken att göra. Anställningsförhållandet är mellan företaget och kvinnan och arbetsgivaren är ansvarig för att betala semesterersättning.

Arbetsgivarrepresentanten säger också att han inte kunde komma till det utsatta mötet men då försökt att boka ett nytt möte med Handels utan att ha fått något svar.

Detta stämmer inte, enligt Fredrik Ståhlberg, som säger att han däremot har skickat flera mejl till arbetsgivaren utan respons.

 

 

 

Fakta Lönebidrag

Arbetsgivare kan få lönebidrag om de anställer en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Bidraget ska användas till att anpassa arbetet och arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad upp till 16 700 kronor per månad.

Arbetsgivaren får inte ha näringsförbud eller skatteskulder hos Kronofogden. Den får inte heller ha betydande betalningsanmärkningar. Lön och förmåner ska vara i nivå med kollektivavtalet.