– Jag gråter så fort jag tänker på vad som hänt på jobbet. Att hålla masken när jag måste dit och jobba är svårt, säger en anställd som vill vara anonym.
Facket har förhandlat med Coop sedan februari förra året. Coop ville nämligen göra som på Coop Forum Boländerna. Det vill säga omvandla heltider till deltider. Men till sist kunde parterna enas som att följa las. I stället för ändrat arbetstidsmått, sades en tjänst upp. Men nu har alltså Coop beslutat att helt lägga ner butiken. Sista dagen stormarknaden är öppen blir 20 februari. 48 anställda drabbas.

– Det hade varit mänskligare om Coop fattat det här beslutet redan i februari för ett år sedan. De anställda har varit oroliga för sitt jobb länge. Det är en väldigt tråkig situation, säger Eva Andersson, ombudsman i Uppsala.
Enligt Christian Wijkström, regionsansvarig för Coop Uppsala, var Coop till slut tvungen att ta beslut om nedläggning.
– Konkurrensen är tuff och vi har uttömt våra möjligheter att nå lönsamhet för denna butik. Vi hade en åtgärdsplan som vi trodde på och som vår personal på ett fantastiskt sätt engagerat sig i, men tyvärr räckte det inte ända fram, säger han.

Förhandlingar mellan Coop och Handels kommer att inledas inom kort. Tillsammans ska man se vad det kan finnas för lösningar för de anställda. Men då Stenhaga är en Forum-butik är det endast med Coop Forum Boländerna som det eventuellt kan bli tal om en gemensam turordning.

Handelsnytt har försökt att prata med flera anställda som alla hänvisar till företagets pressjour. Enligt Coop finns det dock ingen munkavel på de anställda.
– Vad gäller hur Coop som företag agerar är det presstjänsten som media ska prata med. Så funkar det på de flesta stora professionella företag. Däremot gäller yttrandefrihet och anställda får själva bestämma om de vill uttala sig om hur de känner, säger Christian Wijkström.

Uppsala hårt drabbat

Uppsala har drabbats hårt av Coops besparingskrav. I våras lades Extra i Gränby och Konsum på Torbjörnsgatan ner.  69 anställda jobbade där. På Coop Forum Boländerna har anställda tvingats ner i tid.  Första budet var på max 25 timmar i veckan, men efter fackliga förhandlingar har dock några timmar kunnat behållas. .

Coop Stenhagen har 48 anställda, varav 29 fast anställda och 19 visstidsanställda.

I Uppsala finns i dag sju Coop butiker. Tre Konsum, Tre Nära och en Forum-butik.