Fackets juridiska byrå LO-TCO rättsskydd drev 83 ärenden till avslut för Handels räkning förra året. Det är nästan exakt lika många som året innan, men ersättningen som utverkades till medlemmar och till Handels ökade från 6,1 till 8,0 miljoner kronor.
– Samtidigt har våra kostnader för rättsskydd minskat något till 3,9 miljoner. Det betyder att vi blivit effektivare, säger Fredrik Glans, ombudsman på Handels med ansvar för rättsskyddsärenden.

De flesta ärenden som Handels driver med hjälp av rättsskyddet gäller lönefordringar. Därnäst kommer tvister kring las, som ofta rör felaktiga uppsägningar. Den tredje gruppen är mbl-ärenden,  som ofta handlar om att arbetsgivaren inte förhandlat på rätt sätt vid viktiga förändringar. Försäkringsärenden, som kan ge stora ersättningar till den som lyckas få rätt, driver Handels som regel inte via LO-TCO Rättsskydd, utan i egen regi.
Fackets jurister kan hjälpa medlemmarna med att stämma arbetsgivare i arbetsdomstolen eller i tingsrätten. Domstolen kan utdöma skadestånd, men ofta avgörs ärendet i form av en förlikning då medlemmen kan få ersättning utan domstolsbeslut.

Med totalt 8 miljoner kronor i utverkad ersättning på ett år ligger Handels långt efter LO-förbund som Kommunal (112 miljoner) Seko (33 miljoner) och Byggnads (15 miljoner). De två senare har färre medlemmar än Handels.
– Det är förbund med stora arbetsplatser, där rättsfallen ofta rör många anställda och därför kan ge stora ersättningsbelopp, säger Fredrik Glans.
Han menar att många rättsskyddsärenden med stora ersättningsbelopp inte är ett enkelt tecken på facklig framgång.
– Det bästa är om våra ombudsmän kan hitta mjuka lösningar i förhandlingar utan att blanda in juridiken. När det lämnas till rättsskydd har det gått för långt.

Fakta

Handels ärenden via LO-TCO Rättsskydd

 

          Nyanmälda          Avslutade        Utverkad ersättning
2014   100                      83                      8,0 Mkr
2013     81                      84                      6,1 Mkr