För enkelhetens skull kallar jag dem här för chefer. Där finns chefen som inte var insatt i det fackliga men uppmanade mig att ringa Handels och ta reda på vad som gällde. Och flera som trott på och gett mig jobb – även inom områden där jag inte haft mycket erfarenhet.

Men där finns även chefen som skriver in timanställda på schemat, sänder ut det och sen frågar om tiderna funkar. Cheferna som ofta ändrar schemat med kort varsel – utan hänsyn till andras planer eller regler kring ändringar.

På ett sommarjobb var jag på ett personalmöte där vi skulle prata om problem – men inga lösningar gavs…

Många känner vi nog igen cheferna som förväntar sig att vi ska jobba ensamma, utan ostörd lunchrast eller toalettbesök, inte planerar in överlappning i tid för info vid skiftbyten, lägger alltför stort ansvar på de anställda – utan ekonomisk eller annan kompensation… Chefer som förväntar sig att vi ska vara tankeläsare om hur de vill ha det, ger dubbla budskap, chefer med delat ansvar som inte kan enas. De som inte tar sina anställda på allvar. Där finns även cheferna som gärna kritiserar men sällan uppmuntrar, eller vill att allt ska vara som det alltid varit.

Hur tänker en arbetsgivare då hen snålar på personal på dagar/tider med mycket kunder? Eller då personal får jobba OB-tid utan OB men kompenseras med – för lite – ledig tid i stället?

Egenföretagare vill – måste? – ha sin verksamhet som livsstil. Som anställd vill man ha, förutom dräglig lön, rolig och meningsfull sysselsättning på arbetet. Men man lever inte för jobbet!

Är du arbetsgivare? Ta hand om personalen. Trivs de och känner stolthet över arbete och arbetsplats gör de ett bra jobb, månar om varandra och butiken. Och du tjänar pengar.

Missnöje förlorar man kunder på och sjukskrivningar kostar både i form av sjukskrivning och ersättare.

Lyssna på de anställda! De har många bra idéer! Ta reda på och följ lagar, sätt dig in i hur, när och varför anställningsbevis, arbetsgivarintyg, m.m ska fyllas i. Har du arbetskraft med särskilda bidrag, sätt dig in i om arbetet ska till exempel anpassas. Allt detta är din skyldighet som arbetsgivare!

Det finns många duktiga, hjälpsamma, pålitliga och lojala butiksbiträden som ger mer av sin tid och sitt engagemang än vad som egentligen är rimligt!

Är du anställd? Var gärna glad och tacksam att du har jobb – men ställ krav på chefer och arbetsmiljö! Det tjänar din hälsa och självrespekt på i längden!

Anja Höglin
Butiksanställd, för närvarande timanställd