Både facket och arbetsgivarna på central nivå vill se fler heltider i handeln för att höja statusen. 2010 bildades ”heltidsgruppen” mellan Handels och arbetsgivarorganisationerna just med det uppdraget. Nu pågår heltidsförsök i tio hemliga testbutiker. Så här säger parterna om sitt jobb med heltiderna.

Tommy Tillgren, 1:e vice ordförande, Handels

Många skulle säga att det händer alldeles för lite, alldeles för långsamt?
– Jag skulle säga så här. Heltidsfrågan är oerhört komplex. Det är gamla mönster och traditioner som ska förändras och branschen är konservativ. Det man alltid gjort gör man igen.
– Vi är inne i en fas för att få mer kunskap och måste igenom det arbetet. Men att vi lyft frågan märker vi, medvetenheten har ökat på arbetsgivarsidan.

Hur ser du på att samtidigt som att ni jobbar för fler heltider, skär företag ner heltider till deltider?
– Varje neddragning är ett misslyckande i det enskilda företaget, men heltidsgruppen jobbar för branschen i stort. Det facket kan göra i de enskilda fallen är att ge våra medlemmar hjälp i förhandlingar och ta diskussionen med respektive företag.
– Samtidigt är det så hög press på de som är fast anställda i dag att 30 timmar blir lika tuffa som 40. Det kan motverka viljan till fler timmar.

Vad är heltidsgruppens mål?
– Vi är överens mellan parterna, att skapa fler heltidstjänster och större deltider. Den hetaste branschen i Sverige kan inte möbleras med en massa osäkra anställningar.

Mattias Dahl, förhandlingschef, Svensk Handel

Många skulle säga att det händer alldeles för lite, alldeles för långsamt?
– Det är ingen hemlighet att det finns de som tycker så, men jag måste säga att jag inte håller med. Vi jobbar ändå under en förhållandevis kort tidsperiod i det stora sammanhanget. Deltidsfrågan kom på 70-talet.
– Samtidigt har vi jobbat i ekonomisk motvind och många företag pressas hårt. I nedskärningstider är det svårt att erbjuda fler timmar. Jag ser fram emot nästa högkonjunktur.

Hur ser du på att samtidigt som att ni jobbar för fler heltider, skär företag ner heltider till deltider?
– De som märks är några få företag, visserligen stora, men jag vill inte skriva under på att de är många. De företag som gör det har en oerhört tuff ekonomisk situation. Det är inte en jättebra lösning, men nödvändig. Det är ändå bättre att företag är livskraftiga och finns kvar. Många avstår också från att skära ner, men det märks inte i media.

Vad är heltidsgruppens mål?
– Försöka verka för att öka antalet heltider och sysselsättningsgrader. Det är alla överens om. Enda skiljelinjen är att vi säger absolut nej till en lagstiftning om rätt till heltid.

Läs tidigare artikel om Media Markt!

Fakta

Ur kollektivavtalen för butiksanställda (Detaljhandelsavtalet och Coop butiker och stormarknader)

”Handeln gynnas av att parterna verkar för att öka antalet heltidsanställningar. Parternas ambition är att öka antalet heltidsanställningar inom branschen för att säkerställa kompetens samt för att stärka och utveckla yrkesrollen.”

Fakta

Butikskedjor som tagit bort heltider för att få flexiblare bemanning

Coop: Förhandlingar har skett med Handels på flera håll i landet. I exempelvis Uppsala och Örebro har parterna inte kunnat enas utan anställda har fått färre timmar.

Akademibokhandeln: Gjorde heltider till deltider i en tredjedel av sina butiker för att kunna ha många anställda på plats i rusningstid och få vid lugnare tider.

Stadium: Senast i Uppsala där alla heltidstjänster utan ansvar blev deltider. Tidigare omgörningar i Stockholm, Skellefteå, Umeå och Örebro.

Handels stämde Stadium i Arbetsdomstolen, men drog tillbaka stämningen. Tre prejudicerande domar konstaterade att arbetsgivarens rätt att organisera går före deltidarnas rätt till fler timmar. Domarna som kom mellan 2009 och 2012 rörde Din sko, Kicks och Polarn och Pyret.