När barnkedjan Barnens hus gick i konkurs 2013 bildade butiksägare och franchisetagare i mellersta Norrland konceptet Childrens House.se. Satsningen låg på webbshopen men butikerna fanns kvar. Från början var de sex butiker, Umeå, Borlänge, Söderhamn, Gävle, Sundsvall och Skellefteå. Men nyligen gick butikerna i Sundsvall och Skellefteå i konkurs och tio-talet anställda förlorade jobbet.
 – Med bara fyra butiker kvar blev det svårt att driva ett centralt koncept. Lönsamheten sjönk. Därför splittrades vi, säger Thomas Westerdal, som drev butiken i Söderhamn.

Han och butiksägarna i Borlänge och Gävle valde att gå in i barnkedjan Lekia, som är en medlemsorganisation för fristående leksakshandlare. Butikerna drivs under namnet Lekia.

Lekia-butikerna gör sina egna inköp vilket Childrens House.se bara gjorde i viss utsträckning.
– För att klara det har vi utökat med en tjänst på 30 timmar i veckan, säger Thomas Westerdal.

De tidigare Childrens House-butikerna i Gävle och Borlänge har varken dragit ner eller utökat sin personal. 
– Bytet har inte påverkat de anställda alls. Jag bedömer att de anställda hinner med att göra inköpen till butiken. Det har de till viss del även gjort tidigare. Dessutom försvinner packningen av varor som kunder beställde via Childrens Houses webbshop, säger Ola Carlsson, ägare till butikerna i Gävle och Borlänge.

Butiksägaren Simon Nordberg i Umeå har valt att fortsätta att driva butiken som Childrens House men vill inte kommentera saken ytterligare.

Fakta

Bakgrund

Bröt sig ur Barnens hus-kedja

Childrens house.se tillhörde tidigare barnbutikskedjan Barnens hus. I kedjan fanns både egenägda och franchisedrivna butiker. Sensommaren 2013 gick Rexinus som drev 12 av kedjans 26 butiker i konkurs. Franchisetagarna i mellersta Norrland som drev 6 Barnens hus-butiker, bland annat butiken i Birsta Sundsvall, lämnade kedjan. Tillsammans bildade de en nya kedja, Childrens house.se.  Efter att butiken i Sundsvall och Skellefteå gick i konkurs fanns butikerna i Umeå, Gävle, Söderhamn och Borlänge kvar.

Det är North Hill som via olika dotterbolag ägde den nu splittrade kedjan Childrens House.se. Simon Nordberg, ägaren till Childrenss House.se butik i Umeå, är vd North Hill.

Fakta

Lekia

Drivs av handlare

Lekia har i dag runt 100 fristående handlare. Butikerna finns över hela landet.