En rapport från Handels visar att färre unga jobbar inom handeln trots sänkt arbetsgivaravgift för unga.

– Statistiken visar tydligt att subventionen inte haft någon som helst effekt på ungdomsarbetslösheten inom vår bransch. Visst har företagen fått mer pengar. Men det var inte för att öka lönsamheten i företagen utan för att motverka den allvarliga ungdomsarbetslösheten som subventionen infördes, säger Stefan Carlén, Handels chefsekonom, som gjort rapporten, i ett pressmeddelande.

Andelen unga i de åldersgrupper som berörs av sänkt arbetsgivaravgift har minskat mellan 2007 och 2014 inom handeln. I detaljhandeln är minskningen från 44 till 42 procent. I partihandeln är minskningen från 28 till 21 procent.

Handels har i flera rapporter de senaste åren undersökt de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga.

Läs den senaste rapporten här.