– Vi måste ständigt se över vår verksamhet. Vi verkar i en utsatt bransch med stor konkurrens från exempelvis näthandeln, säger Akademibokhandelns regionchef Thomas Ellqvist.  

Förra gången butiken drabbades var 2011. Då skar bokkedjan i heltiderna runt om i landet. Syftet var att öka lönsamheten i kedjan genom en flexiblare bemanning – fler anställda på tider med många kunder och färre anställda på tider med få kunder.  

På Akademibokhandeln i Forumgallerian i centrala Uppsala hade klubben en lösning på hur flexibilitet skulle kunna nås utan att heltiderna rördes. Men fack och arbetsgivare stod långt ifrån varandra i förhandlingarna. Till slut lyckades facket dock rädda fem av 14 heltidstjänster. ”Vi lyckades tänka utanför boxen, sa dåvarande regionchefen till Handelsnytt.

Så ser det inte ut att bli denna gång. 13 av totalt 16 anställda tvingas ner i tid. Sex personer förlorar sina heltider. Tre får ha kvar sitt arbetstidsmått. Förhandlingarna är i stort avslutade, men denna gång vill klubben inte uttala sig i Handelsnytt. Enligt Akademibokhandeln har nedskärningarna gjorts i god dialog med facket.

– Det är en balansgång att behålla kompetent personal och samtidigt skära i arbetstidsmåttet. Vi vill ju behålla så många som möjligt av våra anställda. Men lönsamheten är för dålig så vi måste se över verksamheten, säger Akademibokhandelns regionchef Thomas Ellqvist.  

Hur ser du på att ert kollektivavtal säger att parternas ambition är att sträva efter fler heltider?
– Vår första prioritering är att få verksamheten att gå runt på bästa sätt, säger Thomas Ellqvist.

Bakgrund

Heltider försvann på 18 butiker

Facket övervägde stämning i AD
2011: Anställda i 18 av 60-talet butiker fick sina heltidstjänster omvandlade till deltider.  Några orter som drabbades var Uppsala, Lund, Malmö, Stockholm och Göteborg.
2012: Samtidigt som anställda fick gå ner i arbetstid nyanställdes personer. Handels övervägde att stämma Akademibokhandeln i Arbetsdomstolen för brott mot deltidares rätt till fler timmar i las. Men efter AD-domarna mot Kicks och Polarn O Pyret, där Handels förlorade, beslöt Handels att inte stämma Akademibokhandeln.

Fakta

Ägs av KF

600 anställda i 120 butiker

Akademibokhandeln drivs både genom franchistagare och genom centralägda butiker. LundeQ är en centralägd butik.  Bokkedjan består idag av Akademibokhandeln, tidigare Bokia samt nätbokhandeln Bokus. Totalt har bokkedjan nära 600 anställda och 120 butiker varav 38 är franchise.
Akademibokahandln ägs av Stiftelsen Natur och Kultur, Killbergs Bokhandel samt ett 60-tal franchisetagare. KF äger också en del i bokkedjan men ska på sikt göra sig av med sitt ägande.

På LundeQ i Uppsala jobbar 16 tillsvidareanställda.