Den 30 mars träffas de 14 LO-förbunden och arbetsgivarparten Almega Bemanningsföretagen för att växla avtalskrav för bemanningsavtalet som går ut 1 april. Efter det följer förhandlingar tills parterna är överens.

Sören Söderman, ombudsman på Handels säger att LO-förbunden har som princip att inte gå ut med vilka frågor som är viktigast innan förhandlingarna, av respekt för motparten.

På vilket sätt har medlemmarna varit med och påverkat vad ni ska driva?

– Det är självklart att vi lyssnar på medlemmarna inför varje avtalsrörelse. De ska vara och har varit delaktiga och påverkat vilka frågor vi tänker lyfta. Vi har bland annat gjort enkätundersökningar, säger Sören Söderman.

LO har tidigare beslutat sig för arbeta för att bemanning bara ska användas vid arbetstoppar och inte som en permanent lösning. Sören Söderman säger att han kommer att kunna berätta mer om vilka frågor de tänker kämpa för efter den 30 mars.