Jag är anställd på en butik sedan oktober 2014. Chefen har sagt att jag har en anställning på 50 procent. Jag har inte fått något kontrakt utan bara schema och lönespecifikation. Jag har sagt till chefen att jag vill ha ett anställningskontrakt men han skjuter fram det hela tiden. Jag kan inte ta lån eller andra saker där jag behöver ett kontrakt. Vad kan jag göra?
Albrekt, 33 år

Svar: Har du varit anställd sedan oktober och fått schema, lönespecifikation och arbetat regelbundet och arbetsgivaren inte reglerat detta genom ett anställningsavtal, så är bedömningen att du har en tillsvidareanställning per automatik. Detta ska du självklart ha på papper. Det står i LAS § 6 att du ska ha ett sådant dokument inom 1 månad från det att du påbörjade din anställning. Prata med din arbetsgivare om detta och be om att få ett kontrakt där det står att du är tillsvidareanställd. Om arbetsgivaren drar på detta eller är av en annan åsikt, kontakta oss för rådgivning och hjälp.
Claudio Estrada, Handels Direkt