I början av februari varslade Media Markt i stort sett alla butiksanställda i landet för att kunna ändra deras anställningsgrader och scheman. Förhandlingar med facket pågår och när Handelsnytt kontaktar ombudsmän runt om i landet är det många som inte vill uttala sig, men flera säger att de olika varuhusen vill skära i heltiderna.
– Vi kan inte acceptera arbetsgivarens förslag om att ett stort antal anställda kommer att få lägre sysselsättningsgrad, säger Per Sandqvist på Handels i Kristianstad.

Han tycker att förslaget strider mot överenskommelsen i kollektivavtalet om att sträva mot fler heltider. Därför kommer han att begära central förhandling. Det innebär att Handels förhandlar med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel i stället för den lokala arbetsgivaren. Även i Jönköping har man begärt central förhandling. I Helsingborg är budet att bara cheferna ska ha heltid.
– Det är helt fel utveckling. Man ska kunna försörja sig på sin lön. Jag tror också att man tappar kompetens genom att göra så, säger ombudsman Magnus Möller.

Dessutom riskerar flera anställda i Helsingborg att förlora sina befattningstillägg på runt en tusenlapp i månaden. I Uppsala är man vid denna tidnings pressläggning inte heller överens.
– Det är av yttersta vikt att vi gör likvärdiga överenskommelser i hela landet, säger ombudsman Lukas Ringqvist.

Fakta Media Markt

• Har runt 1 400 anställda, exklusive huvudkontor och e-handel.  Runt 1 100 berörs av varslet.

• 27 varuhus i Sverige.

• Hemelektronikkedjan ingår i tyska koncernen Media-Saturn-Holding GmbH.