Jag har varit deltidsanställd i 14 månader nu. På mitt anställningskontrakt står det inte hur många timmar jag ska ha på schemat men jag jobbar nästan heltid. Jag har tagit upp detta med min chef men han bara ger mig nya scheman. Vi har kollektivavtal. Vad kan jag göra?
Eugenia

Svar: Ditt anställningskontrakt ska innehålla uppgifter om din arbetsgivare och uppgifter om dig. Det ska även innehålla villkor för din anställning, så som t ex anställningsform, tidsbegränsning för anställningen, lön, semestervillkor, hänvisning till kollektivavtal om det finns. Det ska även stå hur många timmar i veckan du ska vara anställd eller hur många procent av en heltidsanställning. Saknas det, så kan du själv räkna ut ett timgenomsnitt på dina 3 senaste månader, som du kan ställa krav på att det ska stå på ditt anställningskontrakt. Mer info hittar du i LAS 4 och 5 §.
Claudio Estrada, Handels Direkt