– Det är en framgång att EU-domstolen säger att användandet av bemanningsföretag kan begränsas. Men vilka konsekvenser domen kan ha för oss behöver jag mer kunskap om för att kunna säga. Vi behöver även prata ihop oss inom LO-familjen, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels. 

Domen gäller Finland. Precis som i Handels kollektivavtal finns här regleringar i hur företag får anlita bemanningsföretag. Till exempel får bemanningsföretag inte användas permanent, vilket Shell gjorde. Då krävde facket skadestånd. Shell vägrade betala och menade att fackets krav stred mot EU:s bemanningsdirektiv.

Domstolen i Finland vände sig till EU-domstolen för vägledning.  EU har nu svarat: Det är vad som står i landets lagar och kollektivavtal som gäller.

När EU:s bemanningsdirektiv skulle införas i Sverige var just rätten till begränsning av bemanningsföretag en stor fråga. Ett av syftena med direktivet är att ta bort begränsningar mot bemanningsföretag. Bemanningsföretagen hoppades att regleringar mot bemanningsföretag skulle bli olagliga och att Handels kollektivavtal, som reglerar inhyrning, skulle rivas upp. Så blev det inte. Regeringen sköt saken till arbetsmarknadens parter. Kollektivavtal skulle alltså gälla.

Men frågan har aldrig förrän nu prövats i EU-domstolen.
– Vi är mycket positiva till domen. Den visar det vi alltid hävdat, att kollektivavtal gäller, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Trots att facket fick rätt oroar inte EU-domen Bemanningsföretagen.
– Detta visar bara att domstolen inte är rätt väg att gå. Domstolar kan bara döma efter de lagar och avtal som finns. Vi menar fortfarande att vissa kollektivavtal kan bryta mot EU-direktivet, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen.

Enligt Henrik Bäckström har de samlat på sig ett antal fall där bemanningsföretag begränsas.  Fall som de hoppas ska ändra lagstiftningen och göra kollektivavtalsregleringar ogiltiga.
– Vi har bara inte kommit fram till vilken instans vi ska vända oss till. Fallet i Finland visar att det inte är till en domstol, säger han.

– De griper efter ett halmstrå. EU-domstolen har visat att man genom kollektivavtal kan avtala bort bemanningsföretag på arbetsplatser, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Fakta

EU:s bemanningsdirektiv

Samma villkor för inhyrda

Bemanningsdirektivet antogs av EU-kommissionen i november 2008. 2013 infördes direktivet som lag i Sverige, lagen om uthyrning av arbetstagare. Framför allt är det de 10 procent av de bemanningsanställda som i dag arbetar på ställen som saknar kollektivavtal som berörs av den nya lagen.

Grunden i direktivet är att bemanningsanställda ska behandlas på samma sätt som andra arbetstagare och att onödiga hinder för att använda bemanningsföretag ska undanröjas.

Fakta

Regleringar i Handels kollektivavtal

Måste förhandla med facket

Arbetsgivare som vill anlita ett bemanningsföretag ska förhandla varje gång ett bemanningsföretag anlitas. Förhandlingarna ska bland annat gälla lön och hur inhyrda ska introduceras. Inhyrningen ska också utvärderas. Dessutom ska endast bemanningsföretag med kollektivavtal användas.

Vill ett företag anlita ett bemanningsföretag i mer än fem veckor, samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt enligt las, ska företaget förhandla med facket.