Dagens partihandelsavtal mellan Handels och Svensk Handel har rötter i 1930-talet. Arbetstid ska enligt avtalet förläggas mellan klockan 7 och 18 på vardagar och 7 och 12 på lördagar. Allt arbete utöver ramen kräver en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket. Detta kallas att facket har vetorätt mot arbetstidsförändringar. Det fackliga vetot innebär att en stark fackklubb kan kräva höga ersättningar för att jobba på ob-tid.

Svensk Handel anser att avtalet är omodernt. De pekar på att e-handel och butikernas öppettider kräver att lagren har öppet långt utöver kontorstid. Arbetsgivarna vill ha rätt att förlägga arbete på vilka tider som helst, mot ob-ersättningar som regleras i det centrala avtalet. Handels avtalssekreterare Per Bardh är i viss mån förstående.

– De lokala överenskommelserna innebär att verksamheten i dag har olika pris på olika arbetsplatser. Det är inte konkurrensneutralt, säger han.

Per Bardh pekar på att en arbetsgivare som vill sänka kostnaderna för sin lagerverksamhet har flera val:

1. Att byta till en annan arbetsplats inom samma företag. Möjligheten fanns tidigare inom Ica och än i dag inom Axfood.

2. Att lägga ut verksamheten på entreprenad till ett annat företag. Så gjorde Coop när man lät logistikföretaget Alwex ta över lagret i Malmö.

3. Att anlita tredjepartslogistik (3PL). Ett 3PL-företag sköter hela kedjan från producent till detaljist åt flera kunder samtidigt. Aditro Logistics i Borås är ett exempel.

Handels position försvagas av att entreprenad och 3PL i vissa fall utförs av företag som har kollektivavtal med andra fackförbund, oftast Transport. Transportavtalet är i många fall billigare och ger inte facket lika stor makt över arbetstid och ob-ersättningar som partihandelsavtalet. En arbetsgivare som har möjliget att välja föredrar ofta Transports avtal.

Handels vill komma bort ifrån de upprepade gränstvisterna med Transport om vilket förbund som ska ha kollektivavtalet på vissa lagerarbetsplatser.

Allt detta talar för att det är dags att skriva om partihandelsavtalet från grunden, anser Per Bardh.

– Den väg vi har vandrat går inte att fortsätta länge till.

Därför kan det vara motiverat att ompröva dagens fackliga veto – men inte utan att få en rejäl kompensation.

– Vårt avtal borde ge den enskilde och det lokala facket större inflytande över schemaläggning, arbetsmiljö, anställningsformer och hur enheten driftas.

Fakta

Partihandelsgruppen

 

Facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel tillsatte 2013 en gemensam arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till nytt riksavtal för lager, distribution och distanshandel.

Gruppen ska särskilt fundera över:

Arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid

• Inflytande för de anställda

Fysisk och psykisk arbetsmiljö

Ob-ersättning respektive skifttillägg

Anställningsformer

Förutsägbarhet, enkelhet och tydlighet.

Arbetsgruppen har gjort besök på 22 arbetsplatser, beställt en forskningsrapport och arrangerat seminarier.

I oktober 2015 ska gruppen lämna sin slutrapport, som sedan blir underlag för nästa års avtalsförhandlingar.

Målet är att ett nytt kollektivavtal ska gälla från 1 april 2016.

Kommentera!

Vad tycker du?

Hur tycker du att partihandelsavtalet bör ändras?

Är det rätt av facket att byta bort makten över arbetstiden mot andra former av inflytande?

Kommentera artiklarna här på webben, eller på Handelsnytts Facebooksida.

Eller skriv en insändare på www.handelsnytt.se/insandare