Vad är arbetsgivarnas viktigaste krav på ett nytt partihandelsavtal?

– Att vi får ett tydligt avtal som går att förstå och tolka utan tvister. Det ska vara konkurrensneutralt och attraktivt för företagen med förutsägbara kostnader. Vi vill kunna förlägga arbetstid när det behövs, och komma bort från ständiga förhandlingar om när vi ska jobba och till vilka kostnader.

Vilken kompensation kan arbetsgivarna erbjuda om facket ger upp den makt över arbetstiden som i dag ligger i det fackliga vetot?

– Vi begär inte att facket ger upp makt. Ett villkor för att sluta avtal är att vi blir överens. Det är bättre att komma överens en gång centralt än gång på gång på tusen arbetsställen.

2012 sa du till Handelsnytt att en lösning av arbetstidsreglerna kanske också kan lösa frågan om inhyrning. Står du för det i dag?

– Ja, absolut. Inhyrning är, precis som arbetsmiljö, en stor konfliktfråga som vi behöver diskutera lokalt. I stället för den eviga frågan: när ska vi jobba?