En motion kan skrivas av en avdelning, klubb eller enskild medlem. Motioner skickas in senast 30 juni.

Motioner kan handla om verksamhetens inriktning, visioner och stadgar för de kommande fem åren. Motionerna behandlas i förbundsstyrelsens förslag på verksamhet inom fyra områden: På jobbet, I samhället, I världen och I Handels.

Avtalsfrågor behandlas inte i motioner utan tas upp i varje avtalsrörelse.

En motion bör handla om en tydlig facklig fråga eller en fråga som rör många Handelsmedlemmar.

Skriv så att den som läser förstår vilket beslut du önskar få igenom. Ta bara upp ett ämne i varje motion. Skriv enkelt och använd ord som inte missförstås.

Motionen bör innehålla:

  1. Rubrik. Vad motionen handlar om.
  2. Bakgrundsbeskrivning. Vad är bakgrunden till ditt förslag?
  3. Brister eller följder. Skriv vad du vill ändra på och varför.
  4. Yrkande. Skriv rakt och enkelt vad kongressen ska besluta. Formulera dig i ”att-satser”: Jag föreslår kongressen besluta att
  5. Underskrift. Skriv under med namn och personnummer.

Källa: Handels