I Willys butiker har det vanligaste varit att löneökningar läggs ut generellt, det vill säga lika för alla. Butikskedjans ledning har som mål att fler ska förhandla lokalt om lönepotten.

– Vi vill se ett aktivt medarbetarskap för att uppnå branschens bästa kundbemötande. Vi ser lönen som ett instrument att stimulera det, säger Willys HR-chef Stefan Lundgren.

Willys kriterier för lönesättning betonar personliga egenskaper som kundorientering, och kostnadsmedvetenhet (se faktaruta). Lönesystemet har inte förhandlats centralt med facket, och Handels vill egentligen se en annan utformning.

– Vi anser att kriterierna ska vara objektiva och bygga på det man gör och det man kan. Kriterier som betonar hur man är innebär en risk att chefens subjektiva bedömningar får råda, säger Handels ombudsman Sören Söderman.

Lars Östberg, ordförande i Handels centrala fackliga grupp inom Willys, tycker systemet är bra.

– Det kan skapa engagemang på arbetsplatsen, men det kräver att fack och arbetsgivare sitter ner och pratar. Kriterierna som ger högre lön måste vara kända av alla, och bedömningarna ska diskuteras på utvecklingssamtal och lönesamtal, säger Lars Östberg.

Hans kollega Mikael Wahlberg är tveksam till systemet.

– Prestationen ska höja lönen, men chefen ser mig ju inte hela tiden. Om chefen ser när jag gör kunderna glada är det bra, men om han ser när jag får skäll är det dåligt, säger Mikael Wahlberg.

Fack och arbetsgivare är överens om att systemet fungerar bäst när det finns en lokal fackklubb som förhandlar om lönekriterier och pottfördelning. Men alltför ofta representeras facket av en ombudsman som inte har närmare kännedom och arbetsplatsen och medarbetarna.

– Vi uppmuntrar lokal facklig representation, men vi behöver bli bättre på att bilda fackklubbar, säger Stefan Lundgren.

Fakta

Willys kriterier vid lokal löneförhandling

1. Service- och kundorienterad.
2. Kostnads- och kvalitetsmedveten.
3. Samarbetsorienterad.
4. Säljfokuserad.
5. Engagerad.

Medarbetarnas prestationer inom varje kriterium bedöms på en skala från 1 till 6.

Varje butik kan (efter förhandling mellan fack och företag) välja ut ett eller två kriterier som anses extra viktiga och ger större del av lönepotten.

Den slutliga fördelningen slås fast i lokal förhandling mellan fack och arbetsgivare.

Om arbetsplatsen saknar klubb eller fackombud representeras Handels av en ombudsman från avdelningen.

För avtalsåret 1 april 2015 till 31 mars 2016 ökar lönerna för butiksanställda med i genomsnitt 580 kronor.

Varje medarbetare är garanterad 340 kronor, medan resten, 232 kronor, fördelas lokalt i en lönepott som fack och företag kan förhandla om.