Från januari till mars anmäldes 221 butiksrån i landet. Det är en ökning med 8 procent jämfört med samma period förra året. 75 av rånen skedde med skjutvapen. Det är en 29-procentig ökning, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Rån är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemen. Det som främst oroar Handels är ökningen av skjutvapen.
– Det märks att samhället blivit hårdare. Rånarna drar sig inte för att hota och till och med använda skjutvapen. Tillhyggen som kniv och yxa används också i högre utsträckning. Vi är väldigt oroliga. Polisen och politikerna måste se till att det blir svårare att få tag på skjutvapen innan någon får sätta livet till, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde.

Det butikerna själva kan göra för att minska rånrisken är enligt facket att sätta in slutna kontantsystem i kassorna.

Statistik för helåret 2014 visar att antalet anmälda butiksrån minskade med 4 procent, men att det fortfarande ligger på 776 brott. Det är i snitt drygt två butiksrån per dag.