Utredningen ”service i landsbygd” överlämnades nyligen till regeringen. Utredaren föreslår ett nytt stöd till små butiker på landsbygden. Stödet ska kunna ges i två nivåer, 300 000 kronor per år eller 100 000 kronor beroende på butikens omsättning och öppettider.

Enligt utredningen är det bråttom eftersom många butiker har svårt att överleva om ingenting görs.

Konsum Värmland gick förra året med ett underskott på 50 miljoner kronor. 11 butiker med ett 50-tal jobb hotas av nedläggning om de inte kan vända förlust mot vinst. Vd:n Tomas Sjölander är positiv till förslaget om ett nytt stöd.

– Allt stöd som stimulerar till överlevnad är bra. Men det är inte den enda lösningen. För vissa av våra butiker kan det fungera men för andra handlar det om stora minusresultat och där hjälper det inte. Det är i slutändan kunderna som avgör om butiken ska vara kvar.

Han berättar att de fått in 500 namnunderskrifter som vill ha en av de hotade butikerna kvar. Tomas Sjölander säger att om alla de personerna handlade i butiken för 10 000 kronor per år skulle den inte vara nedläggningshotad.

Han är glad över att det blivit en stor debatt i Värmland om landsbygdsbutikernas överlevnad. Flera stormöten har hållits, listor med förbättringsförslag har kommit in från kunder och en del butiker har fått en ökad omsättning. Till och med landsbygdsministern Sven-Erik Bucht har varit och hälsat på.

– Det här är inte ett problem för bara Konsum Värmland utan för landsbygd över hela Sverige. Vi kan inte ensamma ta ansvar för detta. Vi har träffat länsstyrelsen och berörda kommuner för att försöka hitta lösningar, säger Tomas Sjölander.

I augusti kommer Konsum Värmland ta beslut om vilka butiker som eventuellt läggs ned.

– Jag har stora förhoppningar om att det här ska gå att hitta olika lösningar för många av de 11 butikerna så att det blir en minimering av varsel, säger Eva Enström, Handels ombudsman i Karlstad.

Fakta Utredningen Service i landsbygd

Föreslår ett ökat stöd till landsbygdsbutiker på totalt 35 miljoner kronor.

Mellan 160 och 200 butiker kan få stödet.

Butikerna ska ligga minst 15 kilometer från andra butiker.

Butiker med en nettoomsättning på 2–11 miljoner och som har öppet minst 40 timmar i veckan kan få 300 000 kronor per år.

Butiker med mindre än 2 miljoner i omsättning och som har öppet minst 20 timmar per vecka kan få 100 000 kronor i stöd.

Utredningen beräknar att 200 000 personer bor i områden med svag service.

Här kan du läsa utredningen.

Fakta Nedläggningshotade butiker i Värmland

Coop Konsum Lesjöfors

Coop Nära Skillingsfors

Coop Konsum Skogsgatan Kristinehamn

Coop Konsum Skranta Karlskoga

Coop Nära Bråten Karlskoga

Coop Extra Degerfors

Coop Konsum Deje

Coop Nära Vikene

Coop Nära Stöllet

Coop Nära Sunnemo

Coop Nära Nykroppa