En anställd som har mera kvalificerade arbetsuppgifter ska få ett personligt lönetillägg utöver minimilönen, fastslår detaljhandelsavtalet. Sedan 2013 står det i avtalet att personliga lönetillägg ska uppräknas årligen i syfte att bibehålla dess värde. Tidigare stod det att tilläggen bör uppräknas.

Hur skrivningen tolkas varierar dock mellan olika företag. På Lindex var lönetillägget för ställföreträdande butikschef tidigare 5 kronor i timmen. Efter 2013 skrevs ett lokalt avtal där det stod att tillägget höjdes till 5,50 kronor under de tre år som nuvarande kollektivavtal gäller. Det är en 10-procentig höjning som gott och väl motsvarar de 6,8 procent som lönerna höjs under perioden. Från 2016 ska tilläggen på Lindex räknas upp varje år med avtalets värde.

– Vi fackliga tog tag i frågan när skrivningen ”ska uppräknas” kom in i avtalet. Det var inte svårt att komma överens med arbetsgivaren, säger Cecilia Dahlström i Lindex centrala fackliga grupp.

Arbetskamraterna på Kappahl lyckades inte lika bra i sina förhandlingar. Arbetsgivaren vägrade att räkna upp lönetilläggen för ställföreträdande butikschef.

– Vi blev jättebesvikna, säger Ulla-Britt Thor i Kappahls centrala fackliga grupp.

Kappahls lönechef Roger Urbath försvarar företagets agerande.

– Vi var beredda att höja tilläggen i nivå med kollektivavtalet, men förhandlingen slutade i oenighet för att Handels krävde högre höjningar än så, säger han.

Företaget hänvisar till att innehållet i arbetsuppgifterna för ställföreträdande butikschef har urholkats sedan 2003, då man fastställde nivån på tillägget till 6,75 kronor per timme. Roger Urbath anser inte att arbetsgivaren är tvungen att göra årliga höjningar på en viss nivå.

– Det är svårt att utifrån avtalstexten tolka hur man ska räkna. Det finns ingen instruktion.

En rad andra butikskedjor har på liknande sätt vägrat räkna upp personliga tillägg så som facket vill. De får stöd av arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, som hävdar att kollektivavtalet inte kräver uppräkning i förhållande till avtalets värde.

De hänvisar i stället till konsumentprisindex, KPI, som är ett mått på prisutvecklingen i samhället. Eftersom inflationen de senaste åren varit nära noll har KPI inte ökat, och därför måste inte tilläggen höjas, anser Svensk Handel.

Läs här vad Handels anser om hur avtalet ska tolkas

Fakta

Så säger avtalet:

Parterna är överens om att för arbetstagare med mera kvalificerade arbetsuppgifter ska personliga lönetillägg fastställas utöver minimilönerna till belopp som med hänsyn till speciella arbetsuppgifter och ansvarsställning anses motiverade.

För personer med yrkesbevis/gesäll ska fastställas ett personligt lönetillägg.

Det personliga lönetillägget ska årligen uppräknas i syfte att bibehålla dess värde.

Detaljhandelsavtalet § 6 Mom 8