– Vi tycker det är självklart att utgå från lönehöjningarna i avtalet. Vår uppfattning är att lönetillägg ska höjas med minst avtalets värde i procent.

Hon tycker arbetsgivarnas ovilja att höja tilläggen är extra anmärkningsvärd med tanke på de låga belopp det rör sig om: för ett lönetillägg på 5 kronor i timmen handlar det om mindre än 15 öres höjning varje år.

Trots att många centrala förhandlingar slutat i oenighet har Handels hittills inte tagit frågan vidare genom att stämma arbetsgivarna i Arbetsomstolen.

– Det bästa vore om vi kunde enas med Svensk Handel om en gemensam tolkning, säger Jannika Fahlander.

Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl vill inte förklara arbetsgivarnas ståndpunkt för Handelsnytt.

– Det här är en känslig fråga. Tolkning av kollektivavtalet tar vi i förhandling med vår motpart, inte i media.