Förhandlingarna mellan Almega Bemanningsföretagen och LO:s 14 förbund har pågått under hela april. I morgon, fredag, ska arbetsgivarna presentera ett komplett avtalsförslag. Nästa vecka möts parterna varje dag fram till månadsskiftet.

– Samtalen har varit konstruktiva, säger Sören Söderman som representerar Handels i förhandlingarna.

Facket säger sig med sina avtalskrav vilja skapa mer ordning och reda i bemanningsbranschen. Bland annat kräver LO att bemanningsanställda ska representeras av det fackförbund som har medlemmar på arbetsplatsen. Så är det inte alltid i dag, på grund av avtalets regler om ”administrativt ansvarigt förbund”. Facket vill också ha bort vikariatsanställningar, som man misstänker ibland används för att kringgå avtalets regler om garantilön.

Arbetsgivarna vill för sin del tillåta deltidsanställningar och skriva särskilda tilläggsavtal för att skapa jobb åt människor som står långt från arbetsmarknaden.

Båda parter är inställda på att träffa ett ettårigt avtal, för att därigenom komma i fas med den stora del av arbetsmarknaden som förhandlar om sina avtal våren 2016.

Bemanningsavtalet på LO:s område omfattar cirka 40 000 personer. Avtalet har funnits sedan år 2000.