I februari varslade Media Markt i stort sett alla anställda för att kunna ändra deras scheman och timmar. Sedan dess har företaget förhandlat förändringarna med Handels. På några varuhus har de kommit fram till en lösning, exempelvis i Göteborg Torpavallen.
– Det har bara blivit små korrigeringar av tjänsterna och de fyra heltiderna berörs inte. Några får också utökad arbetstid, säger Peter Persson, ombudsman på Handels.

Men parterna står långt ifrån varandra på de flesta andra varuhus. I Uppsala har Handels begärt in en arbetstagarkonsult för att få företaget att ändra sig. På flera håll har förhandlingarna dragits till central nivå. Det facket motätter sig är att företaget vill dra ner timmar på för många anställda, samtidigt som man på vissa håll vill skapa nya tjänster.
– De anställda är fullvuxna försörjningsskyldiga människor. De kan inte jobba bara tre dagar i veckan. Jag har lämnat förslag på nya scheman, säger Suzanne Jensinger på Handels Malmö där förhandlingar pågår.

Fakta

Media Markts varsel berör 1 100 anställda i Sverige. Man har runt 1 400 anställda totalt, exklusive huvudkontor och e-handel.

I dagsläget finns 27 varuhus i Sverige.

I en central förhandling förhandlar Handels med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel i stället för den lokala arbetsgivaren.