Jag jobbar just nu på en klädbutik men har sagt upp mig för ett annat arbete. Nu säger min chef att jag fått för mycket ob utbetalt under flera år och vill ha mellanskillnaden tillbaka. Har chefen rätt att kvitta min innestående semesterersättning mot summan som de anser att jag är skyldig? Jag hade ingen aning om detta och har gjort av med all tidigare lön. Dessutom behöver jag semesterersättningen fram tills jag får första lönen på det andra stället!
Jenny

Svar: När arbetsgivare av misstag betalar ut för mycket lön till en anställd är huvudregeln att den som har fått för mycket ska betala tillbaka beloppet. Undantaget är om den anställde inte insett, eller borde ha insett att det utbetalade beloppet varit för högt samt att pengarna är förbrukade. Med anledning av det så rekommenderar vi att arbetsgivaren ska begära förhandling i frågan för att reda ut om det finns möjlighet att kvitta eller inte. Gör inte arbetsgivaren det så kan vi som fackförbund begära förhandling för din räkning.
För att arbetsgivaren, mot din vilja, ska kunna kvitta beloppet mot din innestående semesterersättning ska denne kunna visa att du hade full insikt om att arbetsgivaren betalat ut för mycket. Även om arbetsgivaren skulle bevisa detta kan en viss del av beloppet vara skyddat mot kvittning. Arbetsgivaren måste då kvarlämna ett belopp som räcker till din och din familjs försörjning och det måste arbetsgivaren i så fall kolla upp hos kronofogden innan.
Nathalie Johansson, Handels Direkt