Visst kan det behöva göras ändringar i partihandelsavtalet.

I dag kan arbetsgivaren anställa på visstid två år och sedan anställa arbetstagaren som vikarie i två år vilket innebär att det kan ta fyra år att få en tillsvidareanställning.
Jag tycker visstid och vikarie ska räknas ihop, vilket innebär max två år, sedan tillsvidareanställning. Jag skulle vilja korta ner det mer än så, men det är ett steg i rätt riktning.
 
Skifttillägget måste bli tydligare i avtalet. Varken jag eller arbetsgivaren förstår vad som står!
Det behövs tydligare regler om hur många timmar eller minuter man kan jobba tillsammans för att det ska räknas som skift eller inte.

Varför ska man ändra på arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstid?
I dag måste de få fackets godkännande för att ha öppet efter 18:00 och jag känner inte till något lager som stänger 18:00.
Det här gör att arbetsgivaren måste ha en god relation till facket för ett samspel. Strular arbetsgivaren för mycket med andra saker har facket detta veto att ta till med. Jag tycker inte att vi ska släppa den rätten.