Hon är fackombud på arbetsplatsen och när Handelsnytt når henne håller hon på att förbereda inför kvällens möte, där personalen ska få mer information om försäkringar med mera.
– Det finns många frågor och undringar, säger hon.

Förhandlingar är inledda med facket. Men alla anställda kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Totalt drabbas 28 anställda, varav 24 är fast anställda.
– Vi har tyvärr inte lyckats i Karlskrona. Personalen har haft ett fantastiskt engagemang. Men tyvärr räckte det inte. Vi har inte kunnat nå lönsamhet. Det här är inget enkelt beslut, säger Ann Sandberg, distriktschef på Coop.

De anställda på Coop Extra Karlskrona har varit anställda av Coop Sverige. De Coop-butiker som ligger i närheten ingår i den fristående konsumentföreningen Kristianstad-Blekinge.
– Då det är olika bolag finns tyvärr ingen gemensam turordning, säger Ann Sandberg.

Fakta

KFO Handels trygghetsfond

Fonden gäller för butiks- och lageranställda och frisörer med kollektivavtal mellan Handels och KFO. Man ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, varit anställd minst ett år och haft en arbetstid på minst 16 timmar i veckan.

Fonden innehåller flera typer av stöd. De uppsagda kan exempelvis få löneutfyllnad i sex månader om lönen på ett nytt jobb är lägre, de kan få starta eget-bidrag eller, även pengar för kurskostnad och litteratur. Om man får en fast tjänst inom en ny bransch kan arbetsgivaren få bidrag under en upplärningsperiod. Den som varit anställd i fem år och haft en arbetstid på minst 16 timmar i veckan kan även få ett bidrag motsvarande a-kasseersättning under ett års studier.

För mer information kontakta Folksam eller Handels.