– Det är tur att man har någon att dela hyran med, säger en anställd som vill vara anonym.

De som jobbar på klädeskedjan Kappahl har en så kallad provisionslön. Varje månad får de extra pengar beroende på butikens försäljning, butikens totala antal arbetade timmar samt hur många timmar man själv jobbat. Det har också funnits ett tak på 16 kronor i timmen.

Nu sänks provisionslönen drastiskt. Det nya taket ligger på 5 kronor i timmen. Enligt facket kan det röra sig om över 2 000 kronor i månaden i sänkt lön för de anställda.
– Det här slår hårt mot personalen, särskilt mot deltidsanställda. De är beroende av provisionslönen för att kompensera att man inte får mer timmar, säger Jannika Fahlander på Handels.

Den anställda som Handelsnytt pratat med vill vara anonym. Hon är just deltidsanställd och håller med om att sänkningen påverkar dem särskilt hårt.
– Vi kan inte överleva om man inte har någon att dela hyran med, säger hon.

Kappahl betonar dock att deras anställda fortfarande har bättre lön än kollektivavtalet och att de är en av få butikskedjor som har provisionslön över huvud taget.
– Provision är inte praxis i detaljhandeln och tillämpas inte heller för våra butiksmedarbetare i övriga länder där Kappahl finns. Men att sänka provisionslönen var inte ett enkelt beslut. Vi har en stor förståelse för att lönefrågan ligger nära och berör varje medarbetare. Men även efter förändringen kommer våra säljare att tjäna mer än vad kollektivavtalet anger, säger Kajsa Räftegård, HR- och informationsdirektör på Kappahl.

När klädkedjan informerade facket om sänkningen motsade sig Handels förändringen, men lyckades inte övertala Kappahl. Däremot har företaget gått med på att sänkningen görs successivt. Den nya provisionslönen gäller från 1 april i år, nedtrappningen sker under fyra månader. Handels har inte möjlighet att stämma eller på annat sätt driva detta. Företag har rätt att bestämma ensidigt om provision, som är att ses som en förmån för de anställda.

Fakta

Provisionssystemet

Anställda får från och med 1 augusti 0,25 procent av butikens försäljning i provision, exklusive moms. Provisionen sätts även i relation till hur många timmar du arbetat samt hur många timmar alla anställda i butiken arbetat. För att få provision ska du ha jobbat i sex månader. Taket för provisionen är 5 kronor. Provisionen betalas ut månadsvis. Under 1 april till 31 juli kommer provisionen vara 0,4 procent och taket 8 kronor. Före ändringarna låg provisionen på 0,86 procent.