Detta skulle innebära en pensionshöjning 2016 med 4,7 procent och för 2017 med 4,2 procent.

Samtidigt ligger ett förslag från Pensionsgruppen (partierna S, M, FP, C, KD) om att ändra systemet med pensionsbroms. Om förslaget genomförs blir de tänkta höjningarna mycket mindre: 1,6 procent för 2016 och 1,4 procent för 2017. Dessutom föreslås att balanskravet skall bestå till 2027.

Den tidigare bromsen påverkade pensionsbeloppen år 2010 – 2014. Som ett resultat därav ökade klyftorna i samhället och allt fler blev ”fattigpensionärer”.

Vi uppmanar därför riksdag och regering att säga nej till ett nytt förslag om broms. Du som pensionär ska ha en pension att kunna leva på. Du ska omfattas av en trygghet i ett pensionssystem som du under din arbetsföra tid avsatt lön för.

Låt oss inte gå baklänges in i en framtid som ökar klyftor mellan människor.

Vi som har längre livs- och arbetslivserfarenhet har haft en innersta stämningars längtan efter ett rättvist och jämlikt samhälle. Låt inte det ljus som en höjning av pensionerna sprider, förbytas mot ett mörker som stärker ”förväntningarnas missnöje”.