Arbetsmarknadsdepartementet föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd (las) för att hindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. Bakgrunden är att Sverige anses bryta mot EU:s direktiv om visstidsarbete.

Med de nya reglerna ska en allmän visstidsanställning övergå i tillsvidareanställning i fler fall än i dag. Det blir då något svårare att år efter år stapla olika tidsbegränsade anställningar på varandra. Ändå kan en arbetstagare i vissa fall arbeta i sex år hos en arbetsgivare utan att få fast jobb.

Den föreslagna skärpningen av visstidsreglerna i las är otillräcklig, anser Handels.

– Den är tandlös. Kanske undviker Sverige att stämmas i EU-domstolen, kanske inte. Men för de flesta visstidsanställda spelar ändringen ingen roll, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Facket kämpar för att anställningsformen allmän visstid helt ska tas bort ur las.

– Vikariat ska självklart finnas, och för övriga tillfälliga anställningar ska parterna på arbetsmarknaden kunna träffa avtal.

Arbetsgivarna i handeln vill inte att reglerna ska ändras.

– Vi anser inte att nuvarande visstidsregler strider mot EU-rätten, säger Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl.

På tisdagen presenterade Svensk Handel en rapport som hävdar att visstidsjobb är viktiga för branschen.

– Visstidsjobb behövs för att anpassa bemanningen till de kraftiga variationer i kundernas efterfrågan som finns vid olika tider. Sedan 1990-talet ligger andelen visstidsanställningar kring 15 procent. Och många visstidsanställda får så småningom en tillsvidareanställning, säger Mattias Dahl.

Susanna Gideonsson invänder att trots att andelen visstidsanställningar totalt sett inte ökat på senare år så har de mest osäkra formerna av visstidsanställningar blivit vanligare.

– Och det är de lågavlönade och kvinnodominerade sektorerna som drabbas värst.