Bilden av att detaljhandeln befolkas av män som jobbar heltid och kvinnor som jobbar deltid håller på att ändras. Statistik från SCB som Handels beställt visar att andelen deltidsarbetande arbetare i detaljhandeln ökade från 60 till 63 procent mellan 2006 och 2014. Och det är männen som står för hela ökningen. Andelen kvinnor som jobbar deltid har legat kring 70 procent hela perioden, medan andelen deltidsarbetande män har ökat från 34 till 46 procent.

– Det är en kraftig förändring och en illavarslande trend. Normen att butiksarbete innebär deltid tycks ha förstärkts och det har spillt över på männen, som annars traditionellt arbetat heltid, säger Handels chefsekonom Stefan Carlén.

Hög arbetslöshet kan vara en förklaring till att många arbetar deltid, menar han. Dessutom pekar han på två förklaringar som han tror kan ligga bakom den snabba förändringen. Den ena är allmän visstidsanställning, som infördes i lagen om anställningsskydd 2007.

– Allmän visstid har möjliggjort en ökning av de mest osäkra anställningarna, ”vid behov” och korta inhopp på deltid.

Den andra förklaringen handlar om att ett antal butikskedjor på senare år skurit ner genom att göra om heltidstjänster till deltider. Bland dem finns Coop, Mediamarkt, Stadium och Akademibokhandeln.

– När nedskärningar sker genom att man ”hyvlar” på arbetstidsmåtten så slår det mot män som tidigare haft heltid, säger Stefan Carlén.

Den utveckling som statistiken visar går på tvärs mot vad fackets och arbetsgivarnas gemensamma heltidsgrupp försöker åstadkomma.

– Det är mer snurr på folk i butikerna i dag. Det gynnar inte vårt arbete med att stärka yrkets status. Vi vill ändra attityder och hitta andra sätt att bemanna, säger Handels förste vice ordförande Tommy Tillgren som representerar facket i heltidsgruppen.