– Helt plötsligt ändrades förutsättningarna för hur jag skulle jobba. Jag skulle jobba mer ob-tid men inte kompenseras för det, säger Klara som vi kan kalla henne.

Klara har jobbat länge inom kedjan Ur och Penn som bland annat säljer klockor och smycken. 
Som butikschef har hon haft en särskild överenskommelse för butikschefer. Istället för ob-ersättning har hon haft fem extra semesterdagar.  Helt enligt kollektivavtalet.
– Vi är en liten butik. Jag har fått hoppa in när någon i personalen varit sjuk eller behövt vara ledig en helg. Jag har verkligen ställt upp, säger Klara.

Plötsligt krävde Ur och Penn att hon skulle jobba fler helger och kvällar – men kompensationen skulle fortfarande vara en extra semestervecka.
– Jag fick veta att detta var vad som gällde.  Jag försökte prata med dem, men fick ingen respons. Det var nästan värst, att jag bra skulle köpa upplägget rakt av. Jag har jobbat i företaget i nära 30 år.

Klara sa upp överenskommelsen. Den hade två månaders uppsägningstid. Det trodde i alla fall hon och facket. Ur och Penn hade en annan tolkning. Den att överenskommelsen bara kan sägas upp vid den årliga lönerevisionen. Räknat i pengar betydde de en förlust på över 20 000 kronor för Klara.
– Det är helt orimligt!  När förutsättningarna för överenskommelsen förändras måste den gå att sägas upp. Vi menar att man kan göra det när som helst under året, bara man meddelar arbetsgivaren två månader innan man vill att överenskommelsen ska upphöra, säger Jannika Fahlander på Handels.

När två månader passerat från det att Klara sa upp överenskommelsen krävde facket att Klara skulle få ob-ersättning. Kedjan vägrade.  Därför stäms Ur och Penn i Arbetsdomstolen för utebliven ob-ersättning på strax över 20 000 kronor. Stämningen gäller även ytterligare en butikschef. Det är fler butikschefer som drabbats men det är bara Klara och en till som stämt kedjan.

Det är första gången som Handels haft en tvist kring detta. 
– Det kom som en överraskning att vi har olika tolkningar på detta, säger Jannika Fahlander.

Abed Al Saffar är vd på Ur och Penn. Enligt honom har många av deras butikschefer gjort en särskild överenskommelse om hur ob och övertid ska kompenseras.
– Vi har haft en dialog med Svensk Handel om när en uppsägning av den särskilda överenskommelsen träder ikraft. Då frågan inte prövats av domstol tidigare ska det bli intressant att se hur utfallet bli, säger han.

Svensk Handel avböjer att kommentera artikeln.

Fakta

40 000 kronor kompenserades med 9 000 kronor

Handelsnytt har tidigare skrivit om att drömjobbet som butikschef kan innebär rejäla lönesänkningar om man inte ser upp. Förlusten handlar ofta om att ob-tid och övertid avtals bort i en särskild överenskommelse för butikschefer. Att göra denna överenskommelse är frivilligt. Innan man går in en sådan överenskommelse är det viktigt att överväga vad det innebär ekonomiskt att avtala bort ob och/eller övertid. I Klaras fall motsvara en extra semestervecka cirka 9 000 kronor, medan ob-ersättningen under ett år uppgår till över 40 000 kronor. Källa: Handels.

Fakta

Särskilt överenskommelse för butikschefer

Arbetsgivaren kan träffa överenskommelse med butikschef om att kompensation för övertidsarbete och/eller ob-ersättning ska ges genom att den anställde får högre lön och/eller fem semesterdagar utöver lagstadgad semester. För sådana semesterdagar utges samma belopp per dag som för ordinarie semesterdagar. Överenskommelsen ska vara skriftlig. Den gäller tillsvidare och kan revideras vid nästa lönerevision. Part som vill att överenskommelsen ska upphöra ska underrätta andra parten senast två månader dessförinnan.
Källa: Detaljhandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel.