Varför sökte du till Genèveskolan?

– Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor, även innan jag fick mitt fackliga intresse. Så jag tyckte att det var en bra kombination att gå en kurs där jag får åka till ILO:s konferens i Genève (Internationella arbetsorganisationen, FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor).

Jag ser fram emot att lära känna folk och lära mig mer om hur det fungerar i fackföreningar i andra delar av världen.

Ni har träffats en gång hittills, vad gjorde ni?

– Vi har haft första delkursen, fem dagar på Runö, där vi fick lära oss om vad ILO sysslar med. Jag lärde mig att vi är unika i Norden, vi har inte bara starka fackföreningar, vi står också enade. Till exempel i södra Europa, där flera fack konkurrerar om medlemmarna och därför kannibaliserar på varandra. Vi fick också välja ett projekt som vi ska skriva en uppsats om.

Vad handlar ditt projekt om?

– Om regelförenklingar för företag med upp till 250 anställda. Det finns ett EU-förslag om att minska byråkratin för små och medelstora företag och att det ska skapa fler jobb. Det innebär bland annat förslag som skulle leda till försämrad arbetsmiljö och arbetsrätt. Till exempel vill man inte lagstifta om giftiga kemikalier i frisörbranschen för att det skulle bli för byråkratiskt.  Min teori är att regelförenklingarna inte alls skapar fler jobb. Jag vill försöka visa att man skapar fler och bättre jobb genom att jobba med arbetsmiljöfrågor.

Du ska vara i Genève i tre veckor, vad tar du med dig?

– Snus. Och så måste jag köpa finkläder. Det är tydligen väldigt formellt på ILO:s högkvarter. Men kostym är inte riktigt min grej, jag trivs bäst i att gå omkring i blåställ hela dagarna.