Regeringen har flaggat för att införa sanktioner mot börsbolag som inte är jämställda. Men även LO:s medlemsförbund har en lång väg till jämställda styrelser, enligt en kartläggning som Dagens Industri gjort.

Bara fyra förbund har minst 40 procent kvinnor i styrelsen. I tre förbund, Byggnads, Elektrikerna och Målarna finns noll kvinnor.

När Handels valde sin styrelse på kongressen 2011 bestod den av 7 kvinnor och 5 män. Men flera ledamöter hoppade av och eftersom ersättarna var män blev det plötsligt 71 procent män i styrelsen.

– Valberedningen försöker få till stånd en jämställdhet både när det gäller kön och bransch. Men då hamnade vi i ett läge där vi hade alldeles för många män, säger Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

Idag är ordningen någorlunda återställd med 54 procent kvinnor. Bland medlemskåren är 67 procent kvinnor.

– Styrelsen ska ju spegla medlemskåren till viss del. Men jag vill hellre ha 50/50 män och kvinnor i medlemskåren. Det är inte bra med en så könsuppdelad arbetsmarknad, säger Susanna Gideonsson.

I LO:s styrelse sitter 18 ledamöter, endast 4 är kvinnor. Men eftersom det är medlemsförbundens ordförande som sitter i styrelsen kan LO i sig inte göra så mycket åt det.

– Det handlar om förbundsstrukturen.  De mansdominerade förbunden är små och många. Om Kommunal med 500 000 medlemmar skulle dela upp sig i 10 förbund och Handels med 150 000 i tre mindre skulle kvinnorna vara i majoritet, säger Susanna Gideonsson.