Frida Bengtsson som jobbar på H&M i Göteborg är ett av 350 ombud på S-kongressen i Västerås kommande helg. Hon tänker gå upp i talarstolen och argumentera för att allmän visstid ska tas bort ur lagen om anställningsskydd.

– Den som gör korta inhopp på allmän visstid får ofta inte sjuklön och kan inte planera sin fritid. Jag vill ge alla anställda rätt att vara kollegor på samma villkor, säger Frida Bengtsson.

Allmän visstidsanställning infördes av den borgerliga regeringen 2007 och innebär att arbetsgivare kan tillämpa tidsbegränsade anställningar utan att motivera varför. Så länge anställningsformen finns kvar i lagen har arbetsgivare inget intresse av att hitta avtalslösningar som passar varje bransch, menar Frida Bengtsson.

– Det blir ett svårt förhandlingsläge för ett förbund som Handels. Men om lagen kräver att tidsbegränsade anställningar ska kunna motiveras blir det lättare att förhandla fram branschanpassade lösningar.

En lång rad kongressmotioner kräver att allmän visstid skrotas. Frida Bengtsson hoppas få en majoritet inom partiet för förslaget.

– SSU är på vår sida, och det känns hoppfullt även om det också finns ett motstånd mot att ändra lagen.

Fakta

S-kongressen

Socialdemokraternas partikongress 2015 hålls i Västerås 29–31 maj.

Huvudtemat för kongressen är Framtidens jobb.

Politiken ska utvecklas främst inom näringspolitik, infrastruktur och bostäder samt utbildning.

På kongressen deltar 350 kongressombud.

De ska behandla 550 motioner.

Handels är delaktigt i partipolitiken genom de S-föreningar som finns i förbundets alla avdelningar.