Det som skulle bli en morot blev i stället en fälla!

Politiker har lyckats lura de anställda att mer i plånboken innebär en tryggare och mer trivsam arbetsplats parallellt med god arbetsmiljö, men inget kan vara mer felaktigt. Många arbetsplatser är i dag som ”Tutankhamons grav” där man är skrämd till tystnad av rädsla att uppfattas som obekväm ifall man yppar kritik.

Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsa samtidigt som arbetstagaren har ett ansvar att förmedla psykosociala faktorer i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa. Det kan till exempel vara stress, samarbetsproblem eller brist på återhämtning.

Skyddsombuden har en betydande roll att agera brobyggare mellan arbetstagare och arbetsgivare. Som skyddsombud bör man kontinuerligt tala med sina kolleger hur de upplever sin arbetssituation. Då ökar chansen att minimera det mörkertal av anställda som inte vågar ta upp frågor om arbetsmiljön, vilket kan leda till sjukskrivningar och sämre produktivitet.