Socialdemokraternas partikongress i Västerås enades i helgen om en skrivning i den infekterade frågan om visstidsjobb: ”Problemen med allmän visstid måste lösas. Det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar.”

– Det här är ett första steg mot en tryggare arbetsmarknad för våra medlemmar, säger Susanna Gideonsson om kongressbeslutet.

Beslutets formulering är inte lika skarp som vissa motioner krävt, nämligen svart på vitt att anställningsformen allmän visstid ska tas bort ur las. Men kongressombudet och Handelsmedlemmen Frida Bengtsson, som från talarstolen pläderade för en delvis annan utformning av texten om trygga jobb, är trots allt nöjd.

– Allmän visstid i dag är ju oreglerad. Beslutet att det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar innebär att lagen ska ändras, säger Frida Bengtsson.

Både Frida Bengtsson och Susanna Gideonsson välkomnar också kongressens beslut att verka för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, vilket på sikt ska leda till en individualiserad föräldraförsäkring.

Från Socialdemokraternas kongressbeslut till praktisk verklighet kan dock vägen vara lång. I båda fallen blir det svårt att få majoritet i riksdagen.

– Klart att det parlamentariska läget är svårt. Men vi åkte till Västerås för att forma en tydlig politik för Socialdemokraterna. Det lyckades vi med, säger Frida Bengtsson.