Möte med

Karriären grundlades i basketklubben FUBB, där hon under uppväxten fick chans att utvecklas som spelare, tränare, domare och styrelseledamot.

– Som spelare lärde jag mig att ta för mig på planen. Som ledare att lyfta fram allas styrkor, och som domare att stå för mina beslut. Min coach Dennis Zalamans var en mentor som gav stöd, säger Solange Olame Bayibsa.

Efter gymnasiet fick hon jobb genom H&M:s personalpool. I den ständiga jakten på fler arbetstimmar tog hon hjälp av sin dåvarande pojkvän. Han hade Solanges inloggning på datorn och bokade nya arbetspass så fort de annonserades. De butiksanställda själva får inte kolla mobilen när de jobbar.

– Jag är en av få som lyckats bli inlasad och fast anställd via personalpoolen. Men det tog fyra stressiga år då livet var omöjligt att planera och allt gick ut på att få jobba fler timmar.

Första tiden som timmis var Solange inte med i Handels. Hon tänkte att facket är till för dem som har fasta jobb.

– Sen fattade jag att det är precis tvärtom! Det är ju vi, de mest utsatta, som verkligen behöver gå ihop och organisera oss fackligt.

Snart var hon fackombud i butiken i Jakobsberg, och ledamot i Handels lokala ungdomskommitté. Genom fackklubben för H&M i Stockholm var hon med och påverkade arbetsvillkoren.

– När schemat ändrades så att vi var lediga var tredje helg i stället för varannan drev klubben på för att byta tillbaka.

I dag jobbar hon enbart helger i butiken. Sedan ett par år pluggar hon nämligen statsvetenskap och internationella relationer på Stockholms universitet. Framtidsdrömmen är ett jobb inom politik eller internationella organisationer.

– Kanske ett FN-organ, om det inte är för byråkratiskt.

Som dotter till en politisk flykting och storasyster till fyra syskon har Solange både samhällsengagemang och ledarskapsrutin med sig hemifrån. Viljan att påverka tog henne från basketklubben via föreningen Unga för Unga in i partipolitiken. Hon gick med i Socialdemokraterna och kom att ägna sig åt utbildningspolitik i Upplands-Bro kommun.

– Jag har insett att en bra skola är en viktig förutsättning för att skapa ett jämlikt samhälle.

Efter valet 2014 utsågs 27-åriga Solange Olame Bayibsa till ordförande i kommunfullmäktige, kommunens egen riksdag. Förutom att förbereda och leda fullmäktiges sammanträden innebär rollen att representera kommunen och utveckla den lokala demokratin. Det är ett prestigefyllt uppdrag som vanligen sköts av mycket erfarna politiker. Ingen av hennes kolleger i Upplands-Bros grannkommuner är under 60 år.

– Jag som är ung och har glöden kan göra det minst lika bra som någon som sitter av de sista åren. Jag får själv vara med och forma uppdraget, säger Solange som tänker besöka andra kommuner för att få inspiration.

I basketklubben möts människor av alla bakgrunder, men i facket och politiken är Solange van att hon som afrosvensk sticker ut.

– Där finns inte människor som ser ut som jag. Jag tillhör en grupp som blir ”rasifierad” och mött med fördomar.

Butiksbiträdet med tvåhundra hårflätor är dock ett exempel på att den som har starka drivkrafter ändå kan ta sig fram. Nyligen blev hon vald till ordförande för Socialdemokraterna i Upplands-Bro. Och hon är en av dem som ska leda förhandlingarna vid Handels kongress 2016.

Till varje nytt uppdrag bär hon med sig lärdomarna från basketföreningen.

– Ordförandeklubban är min nya visselpipa. Det gäller att vara tydlig, men också ödmjuk. Man måste inte vara bäst och kunna allt. Det viktiga är att man engagerar sig.

 

Möte med

SOLANGE OLAME BAYIBSA

ÅLDER: 27 år.

BAKGRUND: Född i Tanzania av föräldrar från Demokratiska republiken Kongo. Uppväxt i Bro nordväst om Stockholm där hon fortfarande bor.

FAMILJ: Mamma och fyra yngre syskon. Pappa i Tanzania.

JOBB: H&M i Jakobsberg på helger, i övrigt tjänstledig för studier och politiska uppdrag.

AKTUELL: Ordförande i kommunfullmäktige i Upplands-Bro, i Socialdemokraterna i samma kommun och vid Handels kongress 2016.

FÖREBILD: ”Min mamma som är undersköterska. Hon har kämpat hårt och alltid prioriterat familjen.”