Retlog är Biltemas lager och de Retlog-anställda ser till att Biltemas butiker ibland annat i Sverige har de varor som de ska i sina butiker. Handelsnytt har sökt Retlogs vd Lars Borup i flera dagar utan resultat. Däremot svara Biltemas pressekreterare Henrik Jarl i ett mejl till Handelsnytt hur Biltema ser på arbetsförhållandena på deras lager.
Vad är er reaktion på den arbetsmiljö som de anställda beskriver?
–Vi ser allvarligt på de uppgifter som har framkommit om arbetsförhållandena på Retlog. Vi har en tydlig kravställning både på bolag inom koncernen och externa samarbetspartners – anställda ska ha en god arbetsmiljö.

Vad har ni gjort för att se till att det är så?
–Vi kommer framöver vara mer delaktiga i hur Retlog arbetar och hjälpa ledningen på Retlog att se till att rutiner gällande personal och arbetsförhållanden ses över och förnyas. Retlogs ledning har nu haft samtal med samtlig personal och arbetet med en handlingsplan är inledd.

Fotnot: Retlog är ett helägt dotterbolag till Biltema Holding som sedan 2013 har ensamkontroll över Biltema BV där Biltema Sweden ingår.