– Det känns bra att allt är över och man kan lägga det bakom sig. Jag såg inget fel i att kontakta mina gamla kunder, jag hade slutat för över en månad sen. Salongen äger varken mig eller kunderna, säger frisören Hanna Lindberg dagen efter att domen kom.

Det var när hon slutat på salongen Cybtekk i Göteborg som hon skickade ett sms till gamla kunder om att hon bytt arbetsplats och att hon hoppades att de skulle ses igen. Hon bloggade också om det.

När Cybtekk fick reda på det stämdes Hanna Lindberg i Arbetsdomstolen. Eftersom hon inte hade någon egen stol på salongen, utan var anställd ansåg företaget att det var ett brott mot lojalitetsplikten och mot en paragraf i kollektivavtalet som säger att man i ”annonsering” inte får hänvisa till en tidigare anställning. Dessutom menade man att hon brutit mot lagen om företagshemligheter för att hon använt kundregistret. Hon skulle betala skadestånd bland annat för att salongen förlorat kunder.

Handels har drivit ärendet för medlemmen och Arbetsdomstolen gick på fackets linje. Domstolen kan inte bevisa att frisören använt kundregistret och därmed har hon inte brutit mot lojalitetsplikten eller lagen om företagshemligheter. Man menar också att bestämmelsen om annonsering i kollektivavtalet bara gäller för arbetsgivare.
– Det är glädjande att vi lyckades rädda medlemmen från att betala skadestånd. Domen är principiellt viktig på det sättet att domstolen gick vår väg om hur kollektivavtalet ska tolkas, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels förbundskontor.