Vad ska du utforska?

– Jag och min kollega Vedran Omanović vill undersöka hur detaljhandeln bidrar till etablering av unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är stor, särskilt bland utlandsfödda, men det förekommer många initiativ för att minska problemet.

Vilka initiativ känner ni till?

– Det finns arbetsgivare som har som policy att personalens sammansättning ska återspegla mångfalden i kundgruppen, till exempel Ikea på vissa håll. Sedan finns det särskilda avtal mellan parterna, till exempel om yrkespraktik. Men det finns säkert många fler exempel. De som har program och åtgärder får gärna kontakta oss. Vi vill lyfta fram goda exempel men också fundera över konsekvenserna. Finns det hinder eller problem som man kan lära sig av?

Kommer ni in på arbetsgivaravgifterna för unga som varit sänkta men som regeringen nu vill återställa?

– Om företagen vi studerar anser att det är ett problem så får de ta upp det. Det finns ju andra sektorer som gynnas särskilt av staten, till exempel restaurangbranschen med lägre moms.

Vad är din uppfattning på förhand om handelns betydelse för att erbjuda jobb åt utlandsfödda?

– Jag tror handeln har en mycket viktig betydelse. Det handlar om att synliggöra den rollen och sprida goda exempel.

Kan det finnas en motsättning mellan handelns roll för att etablera nybörjare och fackets strävan att stärka yrkets status med heltidsjobb och kompetensutveckling?

– Det måste inte vara så. Branschen står inför ett vägval. Deltidsanställningar verkar bli vanligare och vi ser tendenser till att detaljhandeln blir mer av en genomgångsbransch. Kanske vill branschen profilera sig som genomgångsbransch och vara duktig på det. Det kan den göra och ändå ha bra arbetsvillkor.

 

Fakta

Forskning om handelns samhällsnytta

Ola Bergströms undersökning är ett av sex forskningsprojekt som nyligen fått dela på 10 miljoner kronor från Handelns utvecklingsråd (HUR).

Tre av projekten handlar på olika sätt om handelns samhällsnytta som var denna omgångs tema.

Handelns betydelse för integration av utrikesfödda studeras också av Sven-Olof Daunfeldt på HUI Research.

Niklas Rudholm från HUI ska studera handeln som tillväxtmotor.

Övriga projekt är:

Shopping och sociala relationer på Facebook. (Hanna Wittrock, Lunds universitet)

Konsumentreaktioner på visuell butiksmarknadsföring i digitala och fysiska butiker. (Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm)

Lean i butiken. (Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska högskolan)

De sex forskningsprojekten startar i sommar eller höst och beräknas pågå i upp till två år.

Handelns utvecklingsråd (HUR) finansierar handelsforskning med cirka 20 miljoner kronor per år. Bakom HUR står fack och arbetsgivare inom handeln.